Priser

Det koster ikke noe å registrere en inkassosak hos Collectors

Vi tar kun betalt når vi løser saken

  • Vi beholder kun 6% av innbetalt fakturabeløp + 50% av forsinkelsesrenten.
  • Vi beholder 20% av fakturabeløpet + 50% av forsinkelsesrenten på fakturaer som er eldre enn 1 år.

Resten blir utbetalt til deg.

Det er ingen årsavgift hos Collectors.

 

Trykk her for priser for fakturering.

Hjemmeside opprettet av