Personvern

 

Collectors AS ved faktisk leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. 

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Collectors AS behandler personopplysninger om deg, inklusive opplysninger om hvem du er, dine kontaktopplysninger, din økonomiske situasjon og betalingshistorikk. Vi behandler disse opplysningene for å inndrive utestående krav på vegne av fordringshaver (vår oppdragsgiver).

Hvor kommer personopplysningene fra?

Vi mottar i hovedsak personopplysningene om deg (som skyldner) fra fordringshaver, fra deg, offentlige registre som Folkeregisteret og kredittopplysningsbyråer.

Hvordan behandler Collectors AS dine personopplysninger?

Collectors AS behandler dine personopplysninger med hjemmel i Inkassoloven av 13. mai 1988, samt oppdragsavtalen med vår oppdragsgiver. Formålet med behandlingen av personopplysninger er å sikre en god innkrevingsprosess av pengekrav i samsvar med gjeldende regelverk.

Hvem kan få tilgang til dine personopplysninger?

Noen av dine personopplysninger kan bli delt med fordringshaver, våre leverandører som f.eks. kredittopplysningsbyråer, post/printleverandører og andre som medvirker til vår tjenesteleveranse, samt aktuelle myndigheter (som Finanstilsynet).

Lagring og sletting av opplysningene

Collectors AS beskytter, lagrer og sletter dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lover og regler.

Dine rettigheter

Rett til innsyn og retting av opplysninger

Du har til enhver tid rett til å be om innsyn i personopplysningene vi har registrert på deg. Dersom personopplysningene er unøyaktige, ufullstendige eller irrelevante, har du rett til å be oss korrigere eller slette personopplysningene som vi besitter.

Hvordan kan jeg endre eller klage på bruken av mine personopplysninger?

Du har innsigelsesrett dersom du mener vi ikke har rett til å behandle dine personopplysninger. I slike tilfeller kan vi bare fortsette behandlingen hvis vi kan rettferdiggjøre årsaker som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter. Vi kan alltid behandle dine personopplysninger hvis dette er nødvendig for å avgjøre, utøve eller forsvare rettslige krav.

Dersom du mener dine personopplysninger blir behandler feil, kan du klage til Datatilsynet.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte oss på kundeservice@collectors.no.   

Hjemmeside opprettet av